Zorgsimpel ERP

ERP en zorg

De roep om een totaal  beeld van de gebruikers – klantbeeld- klinkt in de zorg net zo luid als in andere  markten.  De klant (gebruiker – cliënt of instelling) staat immers centraal bij het plannen, leveren van producten en diensten in zorg? Bovendien vraagt de dienstverlening in de zorg ook om een strakke(re) en verantwoorde bedrijfsvoering, denk aan bijv. periodiek onderhoud van de hulpmiddelen.

De zorgsector kent echter heel specifieke toepassingen en werkomstandigheden. Niet alleen als het gaat om financiën met veel betrokken partijen, cliënt, instelling, zorgkantoren, gemeenten. Het is een complex samenspel van informatie, uitwisseling hiervan, processen, mensen en middelen, dit ook met betrekking wetgeving (MDR).

Je ziet het al er zijn veel  stakeholders , dit maakt dat er specifieke  processen zijn. Voor een belangrijk deel  zijn dit ook vertrouwelijke processen. De roep om naast één klantbeeld tegelijk één beeld op de bedrijfsvoering van de hele organisatie te hebben en te kunnen delen wordt steeds groter. Je ziet dat direct ook je veiligheid raakt met betrekking de gegevens in de keten.

Kosten besparen, efficiency verbeteren, effectiviteit vergroten en individuele klantgerichte zorg leveren zijn de belangrijkste onderliggende sturende factoren. Een ERP systeem voor de zorg biedt dat overzicht; de koppeling naar privacygevoelige informatie in een Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) wordt hiermee net zo goed en eenduidig georganiseerd als Diagnose Behandel Combinaties en zogenaamde klantvolgende financiering. Tevens biedt een ERP systeem voor de zorg oplossingen voor de moeilijke beheervraagstukken met betrekking tot HRM. ERP software geeft inzicht in en overzicht over het geheel.

Management informatie uit de ERP oplossing

Uit zo’n geïntegreerde ERP oplossing komt nuttige en relevante management informatie. Die hebt je natuurlijk nodig om je organisatie op het juiste moment en gebaseerd op de juiste, volledige en met actuele informatie te sturen. De uitwisseling van informatie met zowel andere systemen als met andere instellingen of ketenpartners geeft niet alleen een gedetailleerd beeld van de kwaliteit van uw bedrijfsprocessen, de juiste inzet van mensen en middelen. Het levert tevens het gewenste inzicht op, ook in groter verband, waarmee u uw organisatie naar een hoger niveau kunt tillen.

Een volledig geïntegreerd beeld geeft ook de mogelijkheid om nieuwe toepassingen sneller volledig in samenhang te brengen met al bestaande oplossingen. Zoals mobiel werken, het gebruik van apps, een tegenwoordig veel gebruikte en uiterst efficiënte methode om ter plaatse bij de cliënt toch te beschikken over alle informatie. Specifiek voor de minder mobiele ouderen en gehandicapten bieden deze opties nieuwe kansen voor zorg op maat. ERP software voor de zorg biedt de perfecte basis om alles wat daarvoor nodig is op elkaar af te stemmen!

Wij willen eenvoud bieden in een wereld die steeds complexer wordt. Waarom moeilijk als het simpel kan!
De kracht van eenvoud
Eenvoudig, intuïtief, overzichtelijk en gebruiksvriendelijk. Van begin tot het eind. Dat kenmerkt de MEDTEK ERP oplossing die we gaan maken. Geen fratsen, geen uitstapjes, alle functies voorhanden, dit voor de klant, de medewerker, logisch toch. Je wilt je aandacht focussen op je relatie, ERP is hier een hulpmiddel.
Zodat jij alle verdere aandacht kunt geven aan het verbeteren en veranderen van je organisatie. Lees hier meer over MEDTEK ERP.

 

Desktopmeldingen

YetiForce CRM 5 - even more effective data analysis! - YetiForce