SERVICE 3.0

SERVICE 3.0

Dat elektrische arbeidsmiddelen moeten worden gekeurd volgens de norm NEN 3140 is over het algemeen bekend. Ook medische apparatuur, welke in medische ruimten valt onder de keuringsplicht en moeten op regelmatige basis worden gekeurd. Hiervoor is de norm NEN-EN-IEC 62353:2008 voor opgezet. De formele naam van de norm is: Medische elektrische toestellen – Periodiek testen en testen na reparatie van medische elektrische toestellen.Voor wat betreft de metingen heeft de NEN-EN-IEC 62353 grote overeenkomsten met de keuring volgens NEN 3140.In de NEN-EN-IEC 62353 is medische apparatuur in een aantal categorieën opgedeeld. Deze categorieën hebben te maken met de wijze waarop medische apparatuur in contact staat met de patiënt.(B-type, F-type, BF-type en CF-type).Verplichtingen:● voor ingebruikname, tijdens onderhoud, inspectie, service, na reparatie● elektrische apparatuur binnen een straal van 150 cm van medische apparatuur● uitgevoerd door gekwalificeerd personeel● testen worden veilig uitgevoerd, geen risico voor personeel, patiënten en/of andere personen● testresultaten documenteren, als referentie voor toekomstige metingen● geconstateerde wijzigingen, afwijkende configuraties en gemeten waarden dienen te wordengedocumenteerd Typen volgens de NEN-EN-IEC 62353: B-type: B = BodyToegepast deel conform IEC 60601-1 voor bescherming tegen elektrische schok,in het bijzonder voor patiënten toegestane lekstroom en hulpstroom.Een toegepast deel van type B is gemarkeerd met symbool en als hetdefibrillatieproef is met symbool . F-type: F = FloatAanvullend deel waarvan de patiëntenaansluitingen in voldoende mate zijngeïsoleerd van andere delen van het medisch materieel zodat geen stromen hogerdan voor de patiënt toelaatbare lekstromen lopen als per ongeluk spanningenontstaan vanuit een externe bron dan gebruikelijk tussen de patiënt en aarde. BF-type: Body FloatToegepast deel van type F conform IEC 60601-1 dat een hogere beschermingbiedt tegen elektrische schok dan type B.Een toegepast deel van type BF is gemarkeerd met symbool en als hetdefibrillatieproef is met symbool . CF-type: Cardiac FloatToegepast deel van type F conform IEC 60601-1 dat een hogere beschermingbiedt tegen elektrische schok dan type BF.Een toegepast deel van type CF is gemarkeerd met symbool en als hetdefibrillatieproef is met symbool .

{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-62620d3085488efa748bd94b72107e53' }}
{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-2587ab126dbce72b069f4c19fe8ee5c7' }}
{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-01d1370a45183207bc8c07a72925f94d' }}
{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-0654adfea272d830661da14737ec55fe' }}