Privacyverklaring

Zorgsimpel begrijpt het belang van het beschermen van uw privacy wanneer u onze website gebruikt. Deze privacyverklaring vertelt u over de informatie die Zorgsimpel op zijn websites kan verzamelen, hoe de informatie wordt gebruikt en hoe u toegang kunt krijgen tot bepaalde informatie die wij mogelijk verzamelen.

Als u als bezoeker ervoor kiest zich te registreren of informatie aan Zorgsimpel te verstrekken via deze website (de ‘Site’), stemt u in met het gebruik van dergelijke gegevens in overeenstemming met deze Privacyverklaring. Houd er rekening mee dat deze site links naar andere websites bevat, inclusief, zonder beperking, websites die worden onderhouden door Zorgsimpel en andere gelieerde entiteiten van Zorgsimpel. Merk ook op dat de Zorgsimpel derden kan gebruiken om de Zorgsimpel -websites geheel of gedeeltelijk te hosten of te helpen bij het onderhoud.

Als u vragen hebt over deze Privacyverklaring of niet van mening bent dat uw zorgen zijn weggenomen, kunt u uw vragen aan ons richten via de juiste e-maillink in het gedeelte ‘Contact’ hieronder.

  1. Verzameling van uw persoonlijke gegevens.U kunt toegang krijgen tot veel delen van onze site zonder persoonlijk identificeerbare gegevens in te dienen. U kunt vrijwillig ervoor kiezen om Zorgsimpel identificeerbare persoonlijke gegevens te verstrekken door formulieren in te vullen, e-mails te verzenden of andere middelen die van tijd tot tijd op de Site kunnen worden verstrekt. De persoonlijk identificeerbare gegevens die we van u zouden verzamelen als u daarvoor kiest, omvatten doorgaans uw naam en titel, e-mailadres, postadres, telefoon en informatie over uw bedrijf. Naast informatie die u vrijwillig verstrekt, kan Zorgsimpel, naar eigen keuze, aanvullende informatie over u verzamelen uit bronnen van derden. Persoonlijke gegevens verzameld door Zorgsimpel zullen redelijkerwijs noodzakelijk zijn om aan uw verzoeken te voldoen en de meest relevante, gerichte aanbiedingen en informatie van Zorgsimpel te verstrekken. Al dergelijke verzamelde informatie zal hierin worden aangeduid als “Persoonlijke gegevens”.

Bovendien bewaakt Zorgsimpel inkomende en uitgaande siteverkeersgegevens om problemen met zijn servers te diagnosticeren en zijn site te beheren. Zorgsimpel gebruikt deze gegevens ook om brede demografische informatie over zijn bezoekers, klanten en partners in het algemeen samen te stellen.

Hieronder volgt een lijst met voorbeelden waar u ervoor kunt kiezen om via deze site specifiek en vrijwillig persoonlijke gegevens aan Zorgsimpel te verstrekken, die Zorgsimpel kan gebruiken voor elk doel dat is aangegeven op het moment van uw inzending:

  • Vraag een kopie aan van de publicaties van Zorgsimpel, zoals whitepaper (s);
  • Registreer u voor toegang tot bepaalde delen van de site, zoals de supportdesk, community en applicatie (s);
  • Verzoek om toegang tot demo’s;
  • Neem contact met ons op voor meer informatie over producten, diensten, evenementen en programma’s of om vragen of opmerkingen in te dienen bij Zorgsimpel;
  • Abonneer u op nieuwsbrieven, informatie, waarschuwingen, aanbiedingen en andere communicatie;
  • Een cv of sollicitatie indienen voor mogelijke tewerkstelling bij Zorgsimpel;
  • Deelnemen aan enquêtes, quizzen, promoties of wedstrijden die van tijd tot tijd beschikbaar zijn op de Site;
  • Registreer voor aanwezigheid of sponsoring op evenementen, webinars en conferenties.
  1. Gebruik van uw persoonlijke gegevens.Zorgsimpel gebruikt persoonlijke gegevens die via de site zijn ingediend om klanten, partners, klanten- en partner perspectieven en andere contacten een manier te bieden om met ons team te communiceren. Zorgsimpel verzamelt de persoonlijke gegevens van u om relaties aan te gaan en te onderhouden, en om u beter van dienst te kunnen zijn. Indien nodig kan Zorgsimpel de persoonlijke gegevens ook afzonderlijk of in combinatie met reeds bestaande informatie gebruiken.

Door vrijwillig uw persoonlijke gegevens in te dienen, stemt u in met het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. In sommige omstandigheden kan Zorgsimpel persoonlijke gegevens die u vrijwillig verstrekt, delen met betrouwbare zakenpartners. We zullen dergelijke externe zakelijke partners alleen gebruiken om diensten aan ons of namens ons te leveren, en het is hun verboden die informatie voor een ander doel te gebruiken.

Persoonlijke gegevens die op deze site worden verzameld, kunnen worden opgeslagen en verwerkt in elk land waar Zorgsimpel (of zijn respectieve zakelijke partners en leveranciers) faciliteiten onderhouden. Dit kan overdracht naar landen omvatten zonder regels voor gegevensbescherming die vergelijkbaar zijn met die in uw land van verblijf. U erkent en stemt ermee in dat door persoonlijke gegevens aan Zorgsimpel te verstrekken via deze site, u instemt met de overdracht van dergelijke persoonlijke gegevens over internationale grenzen als nodig voor de verwerking van uw verzoeken.

Vanwege de bestaande wettelijke, regelgevende en beveiliging omgeving kan Zorgsimpel onder bepaalde omstandigheden worden verplicht om geaggregeerd niveau of persoonlijk identificeerbare gegevens die via de Site bij Zorgsimpel zijn ingediend, bekend te maken. Zorgsimpel zal redelijke inspanningen leveren om dergelijke openbaarmakingen te beperken tot een van de volgende omstandigheden: