Onderhoudsschema

Het Onderhoudsschema toont alle komende Onderhoudsbezoeken.

Alle machines hebben regelmatig onderhoud nodig, vooral machines die veel bewegende delen bevatten, dus als u deze onderhoudt of een aantal ervan in uw eigen pand heeft, is dit een handig hulpmiddel om een ​​kalender met activiteiten voor het onderhoud te plannen .

Om een ​​nieuw Onderhoudsschema aan te maken gaat u naar:

Home > Ondersteuning > Onderhoud > Onderhoudsschema

Een Onderhoudsschema wordt meestal aangemaakt op basis van een Verkooporder van het type ‘Onderhoud’.

SO Onderhoudsschema

1. Vereisten:

2. Een onderhoudsschema maken Maintenance

 1. Ga naar het Onderhoudsschema, klik op Nieuw.
 2. Selecteer de Klant en de Artikelen waarvoor onderhoud moet worden uitgevoerd.
 3. Stel de begin- en einddatum in.
 4. Selecteer een Periodiciteit om in te stellen hoe vaak de bezoeken zullen plaatsvinden. De opties zijn “Wekelijks”, “Maandelijks”, “Driemaandelijks”, “Halfjaarlijks”, “Jaarlijks” en “Willekeurig”. Onderhoudsschema wordt gegenereerd op basis van geselecteerde periodiciteit. Als u Willekeurig selecteert, worden willekeurige datums gegenereerd
 5. Het aantal bezoeken wordt ingesteld volgens de geselecteerde periodiciteit. Bijv.: Als je Wekelijks hebt geselecteerd en de hele maand tussen de start en datums hebt ingesteld, zijn 4 bezoeken ideaal.
 6. Selecteer de verkoper die de bezoeken uitvoert.
 7. Sparen.
 8. Klik na het opslaan op de knop Schema genereren om een ​​Onderhoudsschema te genereren.
 9. Inleveren.

  Onderhoudsschema

De knop Schema genereren genereert een aparte rij voor elke onderhoudsactiviteit. Elk artikel in een onderhoudsschema wordt toegewezen aan een verkoper.

Wanneer het document is verzonden, worden voor elk onderhoud kalendergebeurtenissen gemaakt voor de verkoper-gebruiker.