NEN3140 – 2018

De NEN3140 in het kort

De NEN 3140 (laagspanning) is samen met de NEN 3840 (hoogspanning) de norm die in Nederland aangeeft hoe men veilig kan werken met elektrische installaties. De laatste versie van de norm is de NEN3140:2018.

Voor alle organisaties is dit erg belangrijk omdat we tenslotte allemaal gebruik maken van elektrische installaties. Denk maar aan computers, faxen, printers, koffieautomaten, lampen, boormachines, etc. Uiteraard wilt u een zo’n veilig mogelijk arbeidsplaats voor u en uw werknemers creëren, bovendien bent u hiertoe verplicht (Arbo-wet). Dit kunt u realiseren door deze normen als richtlijn te gebruiken tot een veilige werkplek.

Door uw elektrische installatie en arbeidsmiddelen te laten inspecteren door deskundigen op het gebied van de NEN 3140 kunt u erachter komen waar de knelpunten, m.b.t. arbeidsveiligheid, brandveiligheid, etc., van uw bedrijf zitten en wat u eraan kunt doen om deze te verbeteren.

Ook als u of uw medewerkers werkzaamheden uitvoeren aan elektrische installaties heeft u te maken met de NEN 3140. Zij zullen veelal een cursus moeten volgen om ingedeeld te kunnen worden in een van de categorieën van de norm.

Voor de vele mogelijkheden om uw bedrijf aan de NEN 3140 aan te passen of de NEN 3140 in te passen in uw bedrijfsvoering kunt u op deze site terecht. Wij helpen u uiteraard graag verder met de realisering van uw concrete doelen op het gebied van de NEN 3140.