MDR de nieuwe wetgeving met betrekking Medische Hulpmiddelen

De drie hoofddoelstellingen van de nieuwe verordening

  1. Het gezondheids- en veiligheidsniveau verhogen
  2. De vrije handel van medische hulpmiddelen in de EU verder stimuleren
  3. Zorgen dat producten mee zijn met de nieuwste technologie en wetenschappelijke kennis

De verordening is op 26 mei 2021 ingegaan. Producten die gecertificeerd zijn volgens de MDD, mogen nog tot ten laatste mei 2025 verkocht worden.

Wat zijn de voornaamste verschillen tussen de MDD en de MDR?

Een richtlijn kan in elke lidstaat anders geïnterpreteerd worden, een verordening is veel uitgebreider. Er worden hogere eisen gesteld aan de veiligheid en betrouwbaarheid van medische hulpmiddelen, met meer nadruk op een levenscyclusbenadering, ondersteund door klinische gegevens, en verhoogde post-market surveillance. De nationale bevoegde instanties en de Europese Commissie zullen nog meer controle uitoefenen en toezicht houden. Er zijn ook bijkomende vereisten waardoor de transparantie zal toenemen en de gebruikers meer informatie krijgen.

Welke impact heeft de MDR op de sector?

De MDR zal een invloed hebben op alle medische hulpmiddelen die in de EU verkocht worden, of ze er nu geproduceerd of ingevoerd worden. Alle hulpmiddelen, ook bestaande producten, moeten opnieuw gecertificeerd worden en de nieuwe CE-markering krijgen. Bedrijven moeten ook hun systemen voor kwaliteitsmanagement verbeteren en opnieuw certificeren om aan de nieuwe regels te voldoen.

Dat is een dure zaak en het betekent dat de technische documentatie van elk medisch hulpmiddel moet worden bijgewerkt. De verwachting is dan ook dat veel bestaande producten van de markt zullen verdwijnen.

Wat mogen klanten van de nieuwe verordening verwachten?

Het doel van de nieuwe verordening, alsook van alle andere wetgeving, is te komen tot regels die ieders veiligheid garanderen. Zowel voor degenen die met de producten werken als voor de pati├źnten die ze gebruiken. De nieuwe verordening zal het clinici een veilig gevoel geven, omdat ze weten dat alle producten die na de inwerkingtreding van de MDR op de markt zijn, een strenge beoordeling hebben ondergaan en een hoog niveau van klinisch bewijs hebben.