NEN3140 de basis

U bent hier:
< Terug
Als de Arbowet van toepassing is. Dus niet in thuissituaties.

De NEN 3140 beschrijft elektrische arbeidsmiddelen als ‘Elektrische arbeidsmiddelen zijn machines, gereedschappen, persoonlijke beschermingsmiddelen, apparaten, voorzieningen, hulpmiddelen die bij het gebruik een elektrotechnisch veiligheidsrisico kunnen opleveren’.

In de praktijk betekent dit alle arbeidsmiddelen waaraan een stekker zit, regelmatig moeten worden geïnspecteerd.

Strikt genomen is een NEN 3140 keuring niet verplicht. Maar elke werkgever moet aan de Arbowet voldoen, en dan is een periodieke NEN 3140 keuring een manier om voor de vereiste elektrische veiligheid te zorgen. Hoe vaak zo’n keuring moet gebeuren, wordt bepaald in een RI&E uit de NEN 3140.

Elektrische arbeidsmiddelen worden  doorgaans 1x per jaar geïnspecteerd.

De Installatie Verantwoordelijke kan aan de hand van een RI&E een andere keuring de frequentie bepalen. Denk aan het gebruik van computers/printers.

Om aan de NEN 3140 te voldoen moet u de elektrische bedrijfsvoering implementeren.

Binnen uw bedrijf moet u diverse taken aanwijzen, zoals Installatie Verantwoordelijke, Werkverantwoordelijke, Vakbekwaam Persoon etc. Deze taken worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel dat regelmatig instructies volgt. Regelmatig moeten er ook keuringen plaatsvinden van de elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen.

Veiligheidssymbolen bij werken met elektriciteit

Werken met elektrische spanning is niet zonder gevaar. Daarom worden op elektrische apparaten symbolen geplaatst die een beschermklasse aangeven. Aan de hand van die klassen zie je hoe je met dergelijke apparaten moet omgaan. In onderstaande tabel zijn drie klassen weergegeven met uitleg.

Tabel 3 Beschermklassen

Symbool Beschrijving
Afbeelding Beschermklasse 1
Apparaten met dit symbool moeten een beschermingsleiding hebben (aardedraad)
Voorbeeld: wasautomaat
Afbeelding Beschermklasse 2
Apparaten met dit symbool hoeven geen beschermingsleiding te hebben
Voorbeeld: acculaders, ad systemen-bedden
Afbeelding Beschermklasse 3
Apparaten met dit symbool moeten worden gevoed met een veilige lage spanning: batterijen of een lage spanning uit een transformator
Voorbeeld: speelgoed