ERP Software open source

Het begin van open source bedrijfssoftware
Column Content

Toegepast in bedrijfsapplicaties kwam open source eind jaren ´90 volop in de aandacht door de lancering van het Open Source Initiative. De initiatiefnemers gingen uit van de gedachte dat als de broncode van software openbaar wordt gemaakt, iedereen kan bijdragen aan de doorontwikkeling van de software. Op die manier wilden ze tegenwicht bieden tegen de macht van grote software-ontwikkelaars zoals MicrosoftSAP en Oracle. Open Source nam in de jaren erna een grote vlucht. Tegenwoordig bestaat er van elk type bedrijfssoftware wel een open source variant. Meestal gaat het om een volwaardig alternatief voor de commerciële variant. Open source ERP moet niet worden verward met Open ERP, of OpenERP, dit zijn namelijk voormalige merknamen van een ERP-pakket dat inmiddels de naam Odoo draagt. Andere voorbeelden van open source pakketten zijn ERPNext en IDempiere (van Adempiere). De meeste pakketten zijn ook in het Nederlands beschikbaar.

Als er open source ERP-pakketten van SAP, Oracle of Microsoft zouden bestaan, dan zouden veel bedrijven zich bovenstaande vraag waarschijnlijk al eerder stellen. Open source is modern, zeker in combinatie met cruciale bedrijfssoftware zoals ERP-software. Maar modern wil niet zeggen dat het ook geschikt voor uw organisatie is. We wegen de voor- en nadelen tegen elkaar af.

Voordelen en sterke kanten van een open source ERP-systeem

Een flink voordeel voor met name middelgrote bedrijven is dat er bespaard kan worden op licentiekosten. Een organisatie kan zoveel medewerkers van de software gebruik laten maken als het maar wil. Hier zijn geen of minder bijkomende directe kosten aan verbonden in de vorm van licenties.

open source erp gartner

Open source ERP-software is gebaseerd op een open standaard, en dus relatief gemakkelijk te integreren met andere software zoals business intelligence of document management software. Voor bedrijven die over veel ondersteunende softwarepakketten beschikken, kan dit een groot voordeel zijn. De kosten voor integratie zullen een stuk lager liggen dan bij de integratie met een commercieel pakket het geval zou zijn.

Als een bedrijf over een eigen ICT-afdeling beschikt, is de kans groot dat het meeste onderhoud in eigen beheer kan worden uitgevoerd. Is een organisatie wel aangewezen op een leverancier, dan zal deze relatief weinig tijd kwijt zijn aan onderhoud.

ICT-managers houden er niet van om vast te zitten aan één leverancier. Zeker niet als het gaat om de meest belangrijke bedrijfssoftware. Het fenomeen waarbij een bedrijf volledig afhankelijk is van de leverancier wordt ook wel lock-in genoemd.

Nadelen en zwakke kanten van open source ERP

Het aantal partijen dat ruime ervaring heeft met de implementatie van open source-pakketten is nog vrij beperkt. Dit aantal is wel al flink toegenomen in vergelijking met een jaar of 10 geleden. Toch houdt het aantal leveranciers nog niet over. Dit is een nadeel van dit type software. De ERP Wijzer 2019 geeft inzicht in welke leveranciers ervaring hebben met open source erp-implementaties binnen verschillende sectoren en waar een bedrijf bij de selectie van een geschikte leverancier op zou moeten letten.

Dat er bijna onbeperkte mogelijkheden zijn met een open source pakket, wil niet zeggen dat het slim is om alle functionaliteiten ook meteen te implementeren. Sommige bedrijven gaan de mist in bij de implementatie. Ze implementeren functionaliteiten die niet essentieel zijn voor het ‘live’ gaan van de software. Het is aan te bevelen om prioriteiten te stellen bij de ERP-implementatie. Start met een systeem dat alle minimumeisen dekt. Vervolgens kan er stap voor stap meer functionaliteit aan de bedrijfssoftware worden toegevoegd.

Een ander nadeel vormt de support. Commerciële partijen hebben de verplichting en een duidelijk eigen belang om software-fouten te verhelpen. Bij een open source ERP-pakket is een organisatie afhankelijk van de community of van de leverancier. Wel kunnen er afspraken worden gemaakt met de leverancier over het verhelpen van problemen. Zeker als een deze een actieve deelnemer is van de community, kan het nadeel van de beperktere support flink worden teruggebracht. Tegenwoordig bieden ook de open source softwaremakers steeds vaker direct supportcontracten aan. Zo is een bedrijf er zeker van dat er snel wordt gereageerd op bijvoorbeeld beveiligingslekken. Die kunnen meestal met een specifieke patchworden gedicht.

Commerciële softwaremakers houden hun open source concurrenten nauwlettend in de gaten. Het risico van een overname ligt daarbij voortdurend op de loer. Sommige projecten beginnen als open source, maar hebben als doel een overname door een commerciële partij. Bedrijven die hebben gekozen voor een dergelijk systeem kunnen in dat geval alsnog onbedoeld worden geconfronteerd met een commerciële partij.

Wat is de open source ERP-tendens voor de toekomst?

De trend zal ook de komende jaren doorzetten. Bedrijven raken er steeds meer mee vertrouwd. Ze starten bijvoorbeeld met de implementatie van een open source document management systeem als Alfresco. Is de implementatie succesvol, dan is de kans een stuk groter dat uiteindelijk ook wordt gekozen voor de open source variant van bedrijfskritische applicaties zoals een ERP-systeem. Recent onderzoek van Gartner geeft de populariteit aan: In 2018 draaide al 70% van de nieuwe bedrijfsapplicaties op open source databases. Een cloud gebaseerd erp-pakket is voor het ene bedrijf meer geschikt dan voor het andere. De ERP Wijzer 2019 helpt bij de keuze tussen erp-software gebaseerd op open source of closed source.